Istanbul Dişhekimleri Odası Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu tarafından yürütülecek çalışmada öğrencilerimizin ağız diş sağlığı durum tespiti yapılacak, oral hijyen eğitimi verilecek ve risk gruplarına göre koruyucu programlar yürütülecektir.