Kurumumuzda eğitime başlayan öğrencilerimizin, farklı alanlardaki (bilişsel becerilere hazırlık, özbakım becerileri, toplumsal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, psikomotor becerileri, sosyal hayat, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, türkçe, matematik vb.) performansları alınarak, BEP'leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmaktadır.

Öğrencimizin BEP'te yer alan becerileri farklı yöntemler (uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim, etkinlik

çizelgeleriyle öğretim, PECS vb.) kullanılarak kazanması amaçlanmaktadır.

Öğrencimizin BEP'te yer alan becerileri kazanması için, eğitimlerini öğretmeni ile belirlenen ortamda (sınıfta, uygulama evinde, fizyoterapide vb.) bire bir şeklinde almaktadır.

.


Anahtar Kelimeler: bireysel eğitim, nova, eğitim

Duyurular