Kurumumuzda eğitime başlayan öğrencilerimizin, farklı alanlardaki (bilişsel becerilere hazırlık, özbakım becerileri, toplumsal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, psikomotor becerileri, sosyal hayat, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, türkçe, matematik vb.) performansları alınarak, BEP'leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmaktadır.

Öğrencimizin BEP'te yer alan becerileri farklı yöntemler (uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi,

videoyla model olma, replik

silikleştirmeyle öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, PECS vb.) kullanılarak kazanması amaçlanmaktadır.Öğrencilerimizin, BEP'te yer alan becerileri (özellikle sosyalleşme, başkalarının varlığını kabullenme, birlikte etkinlik yapma, paylaşma, iletişim kurma gibi)kazanmaları için, öğretmeni-öğretmenleri ile belirlenen ortamda (sınıfta, uygulama evinde vb.) birlikte eğitim almaları sağlanmaktadır.


Anahtar Kelimeler: grup eğitimi, nova, eğitim

Duyurular