Özel eğitim farklı meslek gruplarının bir arada çalışmasının gerekli olduğu bir alandır. Bunun en büyük nedeni özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun birden fazla problem yaşıyor olmasıdır. Çocuk eğitsel bir problem yaşarken aynı zamanda nörolojik ya da psikiyatrik bir problem de yaşayabilmektedir. Bu sebepten dolayı özel eğitimde bir ekip çalışması yürütülmeli ve çocukla ilgili farklı disiplinlerden uzmanlar işbirliği halinde çalışmalıdır.

Özel eğitim öğretmenleri

Konuşma terapistleri

Fizyoterapistler

Sosyal hizmet uzmanları

Psikologlar

Rehber öğretmenler

Sınıf öğretmenleri

İş ve uğraşı terapistleri

Doktorlar ve diğer sağlık personeli özel eğitim alanında çalışan meslek grupları olarak sıralanabilir.


Anahtar Kelimeler:

Duyurular